Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
91287
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG XÃ QUẢNG ĐẠI


TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Văn Huyền

CT. UBND xã

944104202

2

Nguyễn Huy Giang

PBT. TT ĐU

945480588

3

Nguyễn Hữu Đại

PCT. HĐND xã

979187135

4

Nguyễn Phó Hà

PCT. UBND xã

912319840

5

Trần Hữu Thành

PCT. UBND xã

945071236

6

Nguyễn Văn Sơn

CT. MTTQ xã

1259722838

7

Nguyễn Thế Chiến

CT. HND xã

944890846

8

Phạm Văn Tiếp

BT. ĐTN xã

947490516

9

Nguyễn Thị Hiếu

CT. HPN xã

947792608

10

Nguyễn Huy Hải

CT. H CCB xã

948045548

11

Trần Văn Hùng

Trưởng Công an

1647168781

12

Lê Bá Dũng

Chỉ huy trưởng QS

974484929

13

Phạm Thị Dung

VP - TK

976121980

14

Phạm Văn Vũ

TP - HT

1682232397

15

Nguyễn Thị Trang

TP - HT

949255102

16

Phạm Văn Đoan

VH - XH

1235013898

17

Nguyễn Văn Thuận

VH - XH

948072609

18

Phạm Thị Quyết

TC - KT

1278619686

19

Bùi Thị Hiền

TC - KT

947737816

20

Hoàng Anh Tuấn

ĐC-NN-XD

984101989

21

Hàng Anh Trung

ĐC - NN - XD

916929093

22

Ngô Thị Hương

ĐC - NN - XD

943609399

23

Nguyễn Thị Thùy Linh

Địa chính môi trường

984398956

24

Nguyễn Thị Tuyết

VP-TK

972117159

25

Cao Thị Hưng

VTLT - Thủ quỹ

949532205

26

Phạm Văn Ba

PCA xã

984539075

27

Phan Công Toàn

PCA xã

1676054876

28

Nguyễn Thế Tính

Chỉ huy Phó QS

945783724

29

Viên Đình Vinh

Chỉ huy Phó QS

972962857

30

Phạm Văn Hoàng

PBT Đoàn xã

982011487

31

Nguyễn Thị Thơ

PCT. Hội LHPN

1645254443

32

Nguyễn Thế Dân

PCT. HCCB

963363951

33

Hoàng Văn Tuấn

PCT. MTTQ xã

972063856

34

Nguyễn Hữu Lực

PCT ND - KNV

 

35

Cao Thị Hưng

VH-TTTT Kiêm TQ

973597205

36

Phạm Thị Hoa

LĐTBXH

 

37

Nguyễn Văn Cường

Đài truyền thanh

965425537

38

Nguyễn Thị Cảnh

VPĐU

1649778629

39

Trần Văn Phong

Cán bộ Thú y

945569002

40

Nguyễn Thị Hoa

DS GĐTE

915008658

41

Phạm Văn Ba

CT HNCT

1685133020

42

Nguyễn Huy Sử

CT HCTĐ

975518582

43

Trần Xuân Diện

CT. Hội Khuyến học

 

44

Đặng Đình Tinh

CT. Hội bảo trợ

947203813

45

Hoàng Văn Chinh

CT. Hội TNXP