Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
91287

Quyết định Về việc thành lập Ban vận động Xã hội hóa giáo dục xã Quảng Đại

Ngày 06/09/2018 00:00:00

Hôm nay, ngày 06/9/2018 UBND Xã Quảng Đại ban hành Quyết định Số: …./QĐ-UBND về việc thành lập Ban vận động Xã hội hóa giáo dục xã Quảng Đại

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ pháp lệnh số: 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2012 Quy định về tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện Công văn số: 2847/UBND-TCKH ngày 06/7/2018 của UBND thành phố Sầm sơn về việc chủ trương vận động xã hội hóa khoản thu đóng góp tự nguyện sữa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường lớp năm học 2018-2019.

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã,

Quyết định Về việc thành lập Ban vận động Xã hội hóa giáo dục xã Quảng Đại

Đăng lúc: 06/09/2018 00:00:00 (GMT+7)

Hôm nay, ngày 06/9/2018 UBND Xã Quảng Đại ban hành Quyết định Số: …./QĐ-UBND về việc thành lập Ban vận động Xã hội hóa giáo dục xã Quảng Đại

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ pháp lệnh số: 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2012 Quy định về tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện Công văn số: 2847/UBND-TCKH ngày 06/7/2018 của UBND thành phố Sầm sơn về việc chủ trương vận động xã hội hóa khoản thu đóng góp tự nguyện sữa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường lớp năm học 2018-2019.

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã,