Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
91287

Xã Quảng Đại công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 13/11/2017 10:12:47

Sáng ngày 15/7 xã Quảng Đại tổ chức lễ Công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015. Về dự lễ có mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Xoan; các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh. Cấp thị xã có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Lê Ngọc Chiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành thị xã Sầm Sơn và huyện Quảng Xương. Đây là đơn vị thứ 2 của thị xã Sầm Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới.

Xã Quảng Đại tổ chức lễ Công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015.

Xác định xây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” tại khu vực nông thôn. Trong những năm qua,xã Quảng Đại đã có nhiều giải pháp trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM. Thực hiện công tác đổi điền, dồn thửa, mở rộng hệ thống giao thông nội đồng; chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng có năng suất, chất lượng cao. Chỉ đạo ngư dân nâng cấp, mua sắm phương tiện khai thác, đảm bảo đa nghề trên phương tiện. Bằng việc làm cụ thể, hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trong xã. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 13%. Trong đó, tỷ trọng ngành nông, lâm thuỷ sản chiếm 34%; Ngành dịch vụ thương mại chiếm 38%; Ngành tiểu thủ công nghiệp – xây dựng cơ bản chiếm 28%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 21triệu đồng/người/năm. Trong 5 năm, Quảng Đại huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí đã thực hiện (giai đoạn 2011-2015): 57.355 triệu đồng. Xây dựng mới 12 km đường giao thông liên thôn và đường nội thôn; Xây dựng Công sở làm việc; Xây dựng Chợ nông thôn; Xây dựng Nhà tiền đường Đền Đông hải Đại Vương; Xây dựng khuôn viên nghĩa trang nhân dân; nâng cấp khu tượng đài liệt sỹ; các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn đều được tu bổ, nâng cấp. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường từ trung tâm xã đến các cánh đồng. Đến cuối năm 2015, xã Quảng đại đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn Quảng Đại ngày càng khởi sắc, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng cao; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Thay mặt lãnh đạo thị xã,đồng chí Lê Ngọc Chiến, PhóBí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu ý kiến chúc mừng và biểu dương những thành tích mà xã Quảng Đại đã nỗ lực, phấn đấu để đạt được trong quá trình xây dựng NTM. Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đề nghị, trong thời gia tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Đại cần quan tâm một số vấn đề: Tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tậm, thường xuyên. Phải khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ban chỉ đạo, Ban quản lý nông thôn mới xã tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới; xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh. Chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tăng thu nhập của người dân. Đồng chí cũng mong muốn Tỉnh và các ban, ngành có liên quan tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để địa phương giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được ngày càng cao. Đồng chí tin tưởng với truyền thống cách mạng của đia phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Đại sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, tiếp tục đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xây dựng Quảng Đại ngày càng giàu đẹp, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn của thị xã.

Với những nỗ lực, cố gắng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Quảng Đại đượcUBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTMnăm 2015

Xã Quảng Đại công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng lúc: 13/11/2017 10:12:47 (GMT+7)

Sáng ngày 15/7 xã Quảng Đại tổ chức lễ Công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015. Về dự lễ có mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Xoan; các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh. Cấp thị xã có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Lê Ngọc Chiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành thị xã Sầm Sơn và huyện Quảng Xương. Đây là đơn vị thứ 2 của thị xã Sầm Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới.

Xã Quảng Đại tổ chức lễ Công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015.

Xác định xây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” tại khu vực nông thôn. Trong những năm qua,xã Quảng Đại đã có nhiều giải pháp trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM. Thực hiện công tác đổi điền, dồn thửa, mở rộng hệ thống giao thông nội đồng; chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng có năng suất, chất lượng cao. Chỉ đạo ngư dân nâng cấp, mua sắm phương tiện khai thác, đảm bảo đa nghề trên phương tiện. Bằng việc làm cụ thể, hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trong xã. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 13%. Trong đó, tỷ trọng ngành nông, lâm thuỷ sản chiếm 34%; Ngành dịch vụ thương mại chiếm 38%; Ngành tiểu thủ công nghiệp – xây dựng cơ bản chiếm 28%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 21triệu đồng/người/năm. Trong 5 năm, Quảng Đại huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí đã thực hiện (giai đoạn 2011-2015): 57.355 triệu đồng. Xây dựng mới 12 km đường giao thông liên thôn và đường nội thôn; Xây dựng Công sở làm việc; Xây dựng Chợ nông thôn; Xây dựng Nhà tiền đường Đền Đông hải Đại Vương; Xây dựng khuôn viên nghĩa trang nhân dân; nâng cấp khu tượng đài liệt sỹ; các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn đều được tu bổ, nâng cấp. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường từ trung tâm xã đến các cánh đồng. Đến cuối năm 2015, xã Quảng đại đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn Quảng Đại ngày càng khởi sắc, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng cao; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Thay mặt lãnh đạo thị xã,đồng chí Lê Ngọc Chiến, PhóBí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu ý kiến chúc mừng và biểu dương những thành tích mà xã Quảng Đại đã nỗ lực, phấn đấu để đạt được trong quá trình xây dựng NTM. Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đề nghị, trong thời gia tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Đại cần quan tâm một số vấn đề: Tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tậm, thường xuyên. Phải khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ban chỉ đạo, Ban quản lý nông thôn mới xã tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới; xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh. Chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tăng thu nhập của người dân. Đồng chí cũng mong muốn Tỉnh và các ban, ngành có liên quan tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để địa phương giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được ngày càng cao. Đồng chí tin tưởng với truyền thống cách mạng của đia phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Đại sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, tiếp tục đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xây dựng Quảng Đại ngày càng giàu đẹp, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn của thị xã.

Với những nỗ lực, cố gắng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Quảng Đại đượcUBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTMnăm 2015