Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
91287

UBND xã Quảng Đại tổ chức Tập huấn Cổng Thông tin điện tử

Ngày 21/11/2017 15:50:37

Trang Thông Tin điện tử mang lại nhiều lợi ích cho cán bộ nhân dân Phường Quảng Đại,đây là kênh quảng bá hình ảnh của chính quyền địa phương với toàn thể nhân dân trong phường cũng như cả nước.

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông cùng với nhiều ngành công nghệ cao khác đã và đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của thế giới. Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông đã góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của cả xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi công nghệ thông tin và truyền thông là một trong những phương tiện khoa học, kỹ thuật quan trọng, đồng thời là ngành kinh tế mũi nhọn để thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, xây dựng xã hội thông tin, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách và tập trung nguồn lực để phát triển công nghệ thông tin, truyền thông, trong đó sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các Trang/Cổng thông tin điện tử đã góp phần quan trọng vào việc chuyển tải những nguồn tài nguyên thông tin giữa các cơ quan nhà nước và xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần của người dân và duy trì tốc độ tăng trưởng, đẩy nhanh tiến trình hội nhập của Việt Nam với thế giới.
Hiện nay, chúng ta đang xây dựng Chiến lược tăng tốc để phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các ngành kinh tế-xã hội. Nhân dịp này tôi yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: Ngay sau buổi Khai trương, phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, để tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả phục vụ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trong đó đặc biệt chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nhằm đáp ứng với nhiệm vụ, quy mô và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; triển khai đầy đủ Quyết định 83/2008/QĐ-TTg, về công nghệ cần thực hiện từng bước vững chắc việc kết nối với các Website, Cổng thông tin điện tử trong hệ thống các cơ quan Nhà nước, Tập đoàn, Tổng công ty kinh tế lớn; về nội dung phải tích hợp thông tin hành chính và dịch vụ công của Chính phủ trên Internet... để đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân và yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.


Bên cạnh vai trò của Nhà nước trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và sự nhiệt liệt hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân với tư cách vừa là người thụ hưởng thành quả, vừa là tác nhân đóng góp, thúc đẩy quá trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong đời sống xã hội, nhất là chỉ trong vòng 10 năm tới, thế hệ chủ nhân của đất nước cũng là thế hệ đang làm chủ ứng dụng công nghệ thông tin và Internet trong học tập, lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

UBND xã Quảng Đại tổ chức Tập huấn Cổng Thông tin điện tử

Đăng lúc: 21/11/2017 15:50:37 (GMT+7)

Trang Thông Tin điện tử mang lại nhiều lợi ích cho cán bộ nhân dân Phường Quảng Đại,đây là kênh quảng bá hình ảnh của chính quyền địa phương với toàn thể nhân dân trong phường cũng như cả nước.

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông cùng với nhiều ngành công nghệ cao khác đã và đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của thế giới. Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông đã góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của cả xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi công nghệ thông tin và truyền thông là một trong những phương tiện khoa học, kỹ thuật quan trọng, đồng thời là ngành kinh tế mũi nhọn để thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, xây dựng xã hội thông tin, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách và tập trung nguồn lực để phát triển công nghệ thông tin, truyền thông, trong đó sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các Trang/Cổng thông tin điện tử đã góp phần quan trọng vào việc chuyển tải những nguồn tài nguyên thông tin giữa các cơ quan nhà nước và xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần của người dân và duy trì tốc độ tăng trưởng, đẩy nhanh tiến trình hội nhập của Việt Nam với thế giới.
Hiện nay, chúng ta đang xây dựng Chiến lược tăng tốc để phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các ngành kinh tế-xã hội. Nhân dịp này tôi yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: Ngay sau buổi Khai trương, phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, để tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả phục vụ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trong đó đặc biệt chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nhằm đáp ứng với nhiệm vụ, quy mô và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; triển khai đầy đủ Quyết định 83/2008/QĐ-TTg, về công nghệ cần thực hiện từng bước vững chắc việc kết nối với các Website, Cổng thông tin điện tử trong hệ thống các cơ quan Nhà nước, Tập đoàn, Tổng công ty kinh tế lớn; về nội dung phải tích hợp thông tin hành chính và dịch vụ công của Chính phủ trên Internet... để đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân và yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.


Bên cạnh vai trò của Nhà nước trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và sự nhiệt liệt hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân với tư cách vừa là người thụ hưởng thành quả, vừa là tác nhân đóng góp, thúc đẩy quá trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong đời sống xã hội, nhất là chỉ trong vòng 10 năm tới, thế hệ chủ nhân của đất nước cũng là thế hệ đang làm chủ ứng dụng công nghệ thông tin và Internet trong học tập, lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.