Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
91287

NGÀY HỒI BIÊN PHÒNG TẠI THÔN HUỆ NGHIÊM VÀ THÔN PHÚ XÃ, QUẢNG ĐẠI

Ngày 22/08/2023 17:23:26

NGÀY HỘI BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN TẠI THÔN HUỆ NGHIÊM VÀ THÔN PHÚ XÃ, XÃ QUẢNG ĐẠI

Sáng ngày 12/8 và chiều ngày 14/8/2023, Ban ch đạo An ninh trt t xã Qung Đại t chc đim “Ngày hi toàn dân bo v an ninh t quc “ ti Thôn Hu Nghiêm và thôn Phú Xá.

Ti ngày hi, các đại biu và nhân dân thôn Hu Nghiêm và thôn Phú Xáđã cùng nhau ôn li truyn thng 18 năm ngày hi toàn dân bo v an ninh T quc. T đó rút ra nhng kinh nghim và đánh giá kết qu thc hin công tác bo đảm an ninh trt t trên địa bàn.

Ngày hi nhm đẩy mnh tuyên truyn, giáo dc truyn thng yêu nước, lòng t hào dân tc, nâng cao ý thc, trách nhim ca cán b, đảng viên và các tng lp nhân dân trong s nghip bo v an ninh quc gia, bo đảm trt t, an toàn xã hi

Nhân dp này, Ch tch UBND xã Qung Đại đã trao tng giy khen cho các tp th, cá nhân đạt thành tích xut sc trong thc hin phong trào toàn dân bo v an ninh t quc.


Ảnh BPTD 1.jpg


Ảnh BPTD 5.jpg


Ảnh bptd 2.jpg

Ảnh BPTD 9.jpg


Ảnh BPTD 8.jpg


huệ nghiêm 1.jpg

phú xá 6.jpg

Phú Xá 2.jpg

phú xá 5.jpg

NGÀY HỒI BIÊN PHÒNG TẠI THÔN HUỆ NGHIÊM VÀ THÔN PHÚ XÃ, QUẢNG ĐẠI

Đăng lúc: 22/08/2023 17:23:26 (GMT+7)

NGÀY HỘI BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN TẠI THÔN HUỆ NGHIÊM VÀ THÔN PHÚ XÃ, XÃ QUẢNG ĐẠI

Sáng ngày 12/8 và chiều ngày 14/8/2023, Ban ch đạo An ninh trt t xã Qung Đại t chc đim “Ngày hi toàn dân bo v an ninh t quc “ ti Thôn Hu Nghiêm và thôn Phú Xá.

Ti ngày hi, các đại biu và nhân dân thôn Hu Nghiêm và thôn Phú Xáđã cùng nhau ôn li truyn thng 18 năm ngày hi toàn dân bo v an ninh T quc. T đó rút ra nhng kinh nghim và đánh giá kết qu thc hin công tác bo đảm an ninh trt t trên địa bàn.

Ngày hi nhm đẩy mnh tuyên truyn, giáo dc truyn thng yêu nước, lòng t hào dân tc, nâng cao ý thc, trách nhim ca cán b, đảng viên và các tng lp nhân dân trong s nghip bo v an ninh quc gia, bo đảm trt t, an toàn xã hi

Nhân dp này, Ch tch UBND xã Qung Đại đã trao tng giy khen cho các tp th, cá nhân đạt thành tích xut sc trong thc hin phong trào toàn dân bo v an ninh t quc.


Ảnh BPTD 1.jpg


Ảnh BPTD 5.jpg


Ảnh bptd 2.jpg

Ảnh BPTD 9.jpg


Ảnh BPTD 8.jpg


huệ nghiêm 1.jpg

phú xá 6.jpg

Phú Xá 2.jpg

phú xá 5.jpg